start  |  o firmie  |  usługi  |  referencje  |              zakres świadczonych usług
dla budownictwa  |  mapy  |  nieruchomości  | nadzór  |
 

Doświadczenie zdobyte przy realizacji dużych projektów (np. Gimnazjum w Żukowie) pozwala nam oferować inwestorom usługi w zakresie nadzoru geodezyjnego na najwyższym poziomie.

Sprawna i rzetelna obsługa geodezyjna może uchronić szczególnie duże inwestycje przed zbędnymi przestojami i błędami realizacyjnymi. 

 

 

 

 

 

Geodezyjne nadzory inwestorskie