start  |  o firmie  |  usługi  |  referencje  |              referencje
 


W¶ród większych inwestycji, przy których ¶wiadczyli¶my swoje usługi s± między innymi:
- Stacja Paliw PKN Orlen w Żukowie
- Gimnazjum w Żukowie
- Osiedla mieszkaniowe w Gdańsku-Osowej i Gdańsku-Chełmie