start  |  o firmie  |  usługi  |  referencje  |              zakres świadczonych usług
dla budownictwa  |  mapy  |  nieruchomości  | nadzór  |

 

Oferujemy kompleksową obsługę obiektów:
- mieszkaniowych i usługowo-mieszkaniowych, 
- użyteczności publicznej, 
- przemysłowych (w tym stacje paliw)

Wykonujemy: 
- tyczenie dla robót ziemnych, obliczanie mas ziemnych, 
- niwelacje terenu, tyczenie reperów wysokościowych, 
- tyczenie osi , 
- pomiary kontrolne i powykonawcze. 

 

Obsługa budownictwa